DEN FRIVILLIGE BÆREDYGTIGHEDSKLASSE

Vil du være med til at skabe fremtidens byggeri?

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse (FBK) er et frivilligt supplement til de allerede eksisterende krav om bæredygtighed i bygningsreglementet. Det er et redskab til at gøre byggeri mere helhedsorienteret og dermed endnu mere bæredygtigt.

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse i Openframe

Er du interesseret i at bygge sunde boliger af høj kvalitet, som begrænser klimapåvirkningen og tilmed kan bygges økonomisk bæredygtigt? I Openframe har vi implementeret det nyeste tiltag fra Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen, Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, i en ny udgave af vores platform.

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse blev lanceret som et led i Danmarks nye klimalov. Med vores opdaterede platform kan du nu arbejde med bæredygtighed på en struktureret og seriøs måde.

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse gør det endnu mere tilgængeligt for dig, som bygherre, at bygge bæredygtigt.

Prøv FBK gratis