Få styr på bæredygtighedsledelsen af jeres ejendomsportefølje!

Synes du det er komplekst at overskue dokumentation, rapportering og certificering af bæredygtighedskrav for ejendomme i drift?

Openframe er et ledelsesværktøj, der giver komplet, operationel kontrol. Læs mere her og forstå, hvorfor Openframe er den foretrukne platform til styring af bæredygtigheds-processen.

Få styr på:

Sig farvel til:

Et udpluk af kunder,
som bruger Openframe

Fordele ved Openframe in use

Kommunikation

Kommunikation er nøglen til et godt projekt. Openframe hjælper dig med samarbejde, ledelse og kommunikation på tværs af værdikæden. Skab klarhed i dit holds kommunikation, og kom lettere i mål.

Overblik og opgavestyring

Openframe giver dig et overblik over alle løbende opgaver. Det betyder, at du hele tiden kender status, kender planen og ved, hvem der har ansvar for hvad og hvor langt de er med løsning af opgaverne.

Certificering og rapportering

Openframe gør certificering til en integreret del af din bæredygtighedsproces. Openframe kan håndtere tredjepartskontroller, hvilket gør, at du ikke behøver at eksportere data, og sikrer at I bevarer sporbarhed og overblik.

Vision og målsætninger

Openframe lader dig indsøtte din strategi og målsætningert, hvilket skaber overblik og sammenhæng mellem målsætninger og vision i din portefølje. Det gør det nemt at holde øje med, hvordan det trinvist bliver realiseret gennem fastlagte, årlige rutiner.

Dokumentation

Openframe holder kontinuerligt styr på din dokumentation. Det gør det simpelt at have overblik over aftaler, beslutninger og resultater, og gør det nemt at få al dokumentationen klar til certificering og rapportering.

Beregning

Brug Openframe til at beregne, hvor bæredygtige dine ejendomme er, og guide dig til, hvilke certificeringer, du kan opnå. Det kan også hjælpe dig med at sætte dit målsætninger og scenarier for bæredygtighed og med at holde overblikket år for år.

Udfordring

Har I valgt at arbejde med en kriteriesamling som fx DGNB Buildings in use? 

Med Openframe får I styr på den operationelle del af arbejdet fra vision til virkelighed.

Information og opgaver er ofte spredt ud over forskellige systemer, forskellige ansvarshavende og underleverandører, samt gemt på mange forskellige digitale og fysiske medier. Det gør det til en meget tidskrævende proces at gøre klar til rapportering og eventuel certificering. 

Med det stigende fokus på bæredygtighed og den større efterspørgsel på bæredygtige og sunde ejendomme, bliver det i højere grad vigtigere at tænke bæredygtighed ind i driften og ikke mindst effektivisere arbejdet. 

Med brug af Openframe bruger eksperterne mindre tid på projektstyring, så de kan bruge deres faglighed til at skabe mere bæredygtighed.

Hvad er Openframe In Use?

Openframe In Use er en samlet platform til ledelse og strukturering af bæredygtighedsarbejdet i ejendomme i drift.

Når du bruger Openframe, kan du hurtigt og enkelt implementere dine målsætninger for bæredygtighed og formidle disse til alle relevante bidragsydere.

Openframe giver dig fuld kontrol over hvilke standarder du gerne vil leve op til, og i hvilken grad du lever op til dem. Det gør det simpelt at uddelegere ansvar i form af opgaver, styrke teamets samarbejde og fælles forståelse og i sidste ende øges sandsynligheden for at ramme målsætningerne.

Derudover har Openframe følgende features der gør det nemt at arbejde med komplekse kriteriesamlinger:

  • Omdanner alle kriterier til håndterbare opgaver
  • Opdaterer kriteriesamlinger (fx DGNB), når der er nye releases
  • Dokumentation uploades nemt på opgave/kriterie-niveau
  • Mulighed for flere kriteriesamlinger på samme ejendom
  • Giver totalt overblik og ejerskab over data, samt mulighed for at bruge data som erfaringsdatabase til andre ejendomme

Hvad gør Openframe for dig som ESG ansvarlig?

Nemmere planlægning

Du får muligheden for at planlægge og sætte dine mål for de standarder, dit projekt skal leve op til allerede i begyndelsen af projektet.

Hurtigt overblik

Du kan til enhver tid se hvad status vs målsætninger er, og få et overblik over hvor der kan gøres en indsats for at forbedre.

Ingen overraskelser

Fordi Openframe samler dokumentation på en enkelt platform er der ingen overraskelser. Du ved hvor alt din information er, og du ved hvad der sker i processen - både i forhold til status og fx certificerings-score.

Simpel certificering

Skal din ejendom DGNB certificeres? Openframe samler alt hvad du skal bruge til din certificering i en samlet løsning, så projektet er klar til tredjepartskontrol så snart du har brug for det.

Nysgerrig? Prøv Openframe gratis og se om det er løsningen til din bæredygtighedsstrategi

Vi tilbyder en 30-dages prøveudgave af Openframe med fuld funktionalitet og uden nogen binding. Du er også velkommen på vores gratis webinar