Nem digital styring af DGNB-projekter

  • Op til 40% tidsbesparelse i DGNB processer
  • Styrk det tværfaglige samarbejde
  • Slip for vedligehold af opdateringer af DGNB

Synes du det er komplekst at overskue DGNB proces, kriterier og opdateringer af DGNB?

Openframe er et ledelsesværktøj til bæredygtighed, der giver komplet operationel kontrol over dit projekt, og gør certificering og bæredygtighed simpelt og overskueligt. Læs mere her, og se hvorfor 30% af danske DGNB-projekter allerede bruger Openframe.

Kan DGNB certificering gøres
enklere?

Det kan være en udfordring at have styr på dokumentationen når ens byggeprojekt skal tredjepartskontrolleres i forbindelse med en DGNB og DGNB Blandet anvendelses-certificering.

Et projekt rummer mange forskellige delelementer og aspekter, og der skal leveres en lang række dokumenter og information for at kunne give et retvisende og fyldestgørende billede af projektet.

Denne information er ofte spredt ud over forskellige systemer, forskellige ansvarshavende og underleverandører, samt gemt på mange forskellige online og fysiske medier. Det gør det til en meget tidskrævende proces at gøre projekter klar til certificering. Det kan også betyde at man glemmer dele af sin certificering, og derved går glip af en højere DGNB-score.
Med det stigende fokus på bæredygtighed og den større efterspørgsel på bæredygtige og sunde byggerier, bliver det i højere grad vigtigere at tænke certificeringer som DGNB ind i projektet og leve op til de stigende krav til bæredygtighed i byggeri. Med den grønne omstilling kan vi ikke længere gøre som vi plejer. Det udfordrer, og skaber mange opgaver i en travl arbejdsdag.
Med den grønne omstilling kan vi ikke længere gøre som vi plejer. Det udfordrer, og skaber mange opgaver i en travl arbejdsdag.

DGNB er en god metode til at styrke bæredygtigheden i byggeprojekterne, men de fleste af vores kunder siger:

De mere end 300 kriterier gør det uoverskueligt og komplekst at lede arbejdet med DGNB i praksis.
DGNB-opdateringerne er frustrerende og tidskrævende
Conformity check er tungt pga. mængden af dokumentation
Det er besværligt og tidskrævende at indsamle dokumentation fra de forskellige aktører
Det skal være muligt at kombinere DGNB med egne kriterier eller andre ordninger som fx Den Frivillige Bæredygtighedsklasse
Data skal være tilgængeligt og nemt at have kontrol over, og der skal være mulighed for at bruge vores erfaringer med DGNB i fremtidige projekter

Et udpluk af kunder,
som bruger Openframe til DGNB projekter

Hvad er Openframe?

Openframe er en samlet platform til ledelse af byggeprojekter, med et særligt fokus på bæredygtighed og brugervenlighed.

Når du bruger Openframe, kan du tænke din DGNB-certificering ind allerede i planlægningsfasen. Openframes værktøjer giver dig fuld kontrol over hvilke standarder du gerne vil leve op til, og i hvilken grad du lever op til dem. Det gør det simpelt at sætte sine mål, og være sikker på at projektet lever op til dem under hele processen.

Openframe giver dig desuden en løbende opdatering for din DGNB-score undervejs i projektet, hvilket gør det nemt at holde sig ajour med hvor bæredygtigt projektet er.

Openframe sørger for at al relevant information samles på samme platform, og gøres klar til tredjepartskontrol, hvilket gør det nemt for dig at få dit projekt certificeret.

Derudover har Openframe følgende
features der gør det nemt at arbejde
med DGNB:

Omdanner alle kriterier til håndterbare opgaver

Opdaterer kriteriesamlinger, når der er nye releases fra Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Har, i samarbejde med Rådet For Bæredygtigt Byggeri, integreret DGNB conformity check processen i vores platform

Dokumentation uploades nemt på opgaveniveau og det er ikke nødvendigt at eksportere data

Mulighed for flere kriteriesamlinger på samme bygge- eller renoveringsprojekt. DGNB kan f.eks. kombineres med krav fra den Frivillige Bæredygtighedsklasse eller egne kriterier.

Giver totalt overblik og ejerskab over data, samt mulighed for at bruge data som erfaringsdatabase til fremtidige projekter

Hvad gør Openframe
for dig og for dit projekt?

Nemmere planlægning

Du får muligheden for at planlægge og sætte dine mål for de standarder dit projekt skal leve op til, allerede i begyndelsen af projektet.

Hurtigt overblik

Du kan til enhver tid se hvad projektets DGNB-score er, og få et overblik over hvor der kan gøres en indsats for at få scoren op.

Ingen overraskelser

Fordi Openframe samler hele dit projekt på en enkelt platform er der ingen overraskelser. Du ved hvor alt din information er, og du ved hvad der sker i projektet - både i forhold til proces og certificerings-score.

Simpel certificering

Openframe samler alt hvad du skal bruge til din DGNB-certificering i en samlet pakke, så projektet er klar til tredjepartskontrol så snart du har brug for det.

Har du lyst til at bruge Openframe
til at gøre dine projekter
DGNB-klar fra start?

Vi tror på at Openframe kan gøre en positiv forskel for jeres projekter. Vi ved at der er mange aspekter i store projekter, så vi vil gerne vise hvad det er Openframe kan. I kan ringe eller skrive til os, men vi synes at det er bedst at give en hands on demonstration, der kan vise styrken i Openframe.

Vi tilbyder derfor en 30-dages prøveudgave af Openframe med fuld funktionalitet og uden økonomisk binding. Det gør at I kan se om Openframe er løsningen for jer.

Se Openframe demonstreret på vores gratis webinar, hvor du også får lejlighed til at stille spørgsmål.

Kontakt os endelig med spørgsmål eller andet

Prøv Frame Gratis

Hvis du er interesseret i Frame, så kan du tilmelde dig her:

Tilmeld dig Frame

Du kan også kontakte vores salgsafdeling, og få en snak om hvorfor Frame kan være nyttigt for dig.

Skriv til os

I kan læse om hvordan Frame gjorde hverdagen nemmere for en af vores mange tilfredse kunder her.

I kan læse om hvordan Openframe gjorde hverdagen nemmere for en af vores mange tilfredse kunder her.