(Senest opdateret 01.02.2021)

Her finder du en oversigt over, hvorfor og hvordan Frame ApS (herefter ”Frame”) indsamler og behandler dine persondata (”Data”) samt dine rettigheder i forbindelse med behandlingen.

Vi er dataansvarlig. Frame ApS, CVR-nr. 42 04 95 81, er dataansvarlig, og vi har følgende kontaktoplysninger:

FRAME ApS

Bragesgade 8B, 2200 København N

CVR-nr.: 42 04 95 81

Telefon: +45 50 77 88 77

Mail: info@openframe.org

Ved henvendelser pr. e-mail om din Data beder vi venligst om, at følgende anføres i emnefeltet: ”Persondata – Frame”.

Samtykke. Ved at samtykke til denne persondatapolitik samtykker du i, at vi må indsamle og bruge din Data i overensstemmelse hermed.

Formål med at indsamle personoplysninger når du besøger www.openframe.org

Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af www.openframe.org, når du besøger siden. Dette er for eksempel oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du aktiverer, og generelt hvordan du bevæger dig rundt på hjemmesiden og hvordan du bruger den.

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på Hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant information.

Formål med at indsamle personoplysninger når du besøger og skriver dig op til nyhedsbrev eller andre marketing-mails gennem en af Frames platforme

Vi indsamler oplysninger om din e-mail, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger.

Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, for at yde dig den service, du ønsker.

Du kan altid afmelde marketing fra Frame ved at følge ”afmeld-linket” i bunden af vores e-mails eller ved at skrive til os på info@openframe.org.

Formål med at indsamle personoplysninger når du som privatperson eller kontaktperson for en virksomhed/organisation/ forening, har spørgsmål eller kommunikerer med Frame i øvrigt

Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, hvilken virksomhed/institution/forening du repræsenterer samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger, og dit spørgsmål/indhold af henvendelse.

Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller kunne kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den service, du ønsker.

Retsgrundlaget for behandlingen af din Data. Retsgrundlaget for vores behandling af din Data er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a-c og f, hvormed menes, at vi baserer vores behandling af din Data på:

  1.     Dit udtrykkelige samtykke hertil i forbindelse med din oprettelse som bruger hhv. kunde i vores system, herunder også dit samtykke af denne persondatapolitik.
  2.     At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af den aftale, som er indgået om din brug og interaktion med vores ydelser.
  3.     At behandling er nødvendig for at overholde visse retlige forpligtelse, som påhviler os, herunder bogføringsloven, hvidvaskloven mv.
  4.     At behandling er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, og din interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af din Data, ikke går forud herfor.

Frame persondatapolitik betyder blandt andet, at vi:

• Kun indsamler de oplysninger vi skal bruge, for at levere den service brugeren har tilmeldt sig, og kun til specifikke og erklærede formål.

• Ikke deler personfølsomme oplysninger med tredjepart, uden brugerens eksplicitte samtykke.

• Anonymiserer personoplysninger, der bruges til statistik.
Har implementeret de it-sikkerhedsforanstaltninger, der efter vores vurdering er sædvanlige og nødvendige, for at beskytte oplysningerne mod uvedkommendes indtrængen og data-lækager.

•Fører skarp kontrol med, at kun ansatte med særligt behov for og træning i håndtering af persondata, har adgang til disse

Oplysninger, som vi indsamler. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: 

  1.     Kontaktoplysninger, eksempelvis navn, adresse, telefonnummer, e-mail, mv.
  2.     Betalingsoplysninger. 
  3.     Din interaktion med vores ydelser, eksempelvis hvilke emner, du klikker på, din log on-tid, mv.

Vi indsamler ikke følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering, medmindre du vælger at give os sådanne oplysninger; hvorefter vi så fald ikke vil gøre brug af sådanne oplysninger.

Modtagere af din Data. Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til tredjepart. Vi kan dele din Data med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os f.eks. med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, e-mail kommunikation, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank. Vi deler endvidere dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx Skat. I alle tilfælde sikrer vi, at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger.

Modtagere i andre lande. Vi overfører alene Data til modtagere i andre EU/EØS-lande samt modtagere (eksempelvis Google), som er baseret i lande, hvor EU Kommissionen har konstateret, at der er sikret tilstrækkelig databeskyttelse, eller hvor de nødvendige garantier er til stede i form af Privacy Shield (se herom LINK).

Hvor din Data stammer fra. Den Data, som vi indsamler om dig, stammer fra din interaktion med vores ydelser hhv. din kommunikation med os (eksempelvis i forbindelse med registrering som kunde hhv. bruger).

Opbevaring af din Data. Afmelder du dig som kunde hhv. bruger, sletter eller anonymiserer vi din Data inden seks (6) måneder fra den længere af (a) datoen for afmeldingen eller (b) datoen for din betaling af et eventuelt udestående til os, medmindre vi af andre grunde er forpligtet eller berettiget til at opbevare din Data i længere tid. Hvis vi vurderer, at opbevaringen af din Data er nødvendig i forhold til en ansvarsperiode (typisk 5 år ifølge standardvilkårene i AB18, ABT18, ol.), opbevarer vi i nødvendigt omfang din Data i ansvarsperioden. I øvrigt sletter eller anonymiserer vi din Data, så snart at opbevaringen ikke længere er nødvendig til det formål, som Dataen er indsamlet til; dette kan være forud for de tider, som anført i det forudgående. Persondata (navn og eller e-mail) indført i et projekt slettes ikke, selvom personprofilen lukkes/slettes.

Dine rettigheder.

Indsigt. Du har ret til at få indsigt i din Data, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os kan du anmode om indsigt i den Data, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

Berigtigelse og sletning. Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af den Data, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt og muligt. Hvis vi ikke har mulighed for at imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Begrænsning af behandling. Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af din Data.

Dataportabilitet. Du har ret til at modtage din Data (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

Indsigelsesret. Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende persondatapolitik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af din Data er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til os. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger, du må være pålagt af dit teleselskab eller andre, er dette gratis.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

Automatiserede beslutninger. Profilering.  Vi vil ikke bruge din Data til automatiserede beslutninger hhv. profilering, medmindre du har givet udtrykkeligt samtykke hertil.

Sikkerhed. I Frame er behandling af din Data underlagt vores IT- og sikkerhedspolitik. Vores IT- og sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler din Data frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af din Data til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

Klage til tilsynsmyndighed. Hvis du er utilfreds med vores behandling af din Data, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Telefon 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

Ændringer af persondatapolitikken. Vi kan senere foretage ændringer af denne persondatapolitik. Medmindre ændringer er uvæsentlige, vil vi underrette dig herom, og du vil muligvis skulle samtykke i sådanne ændringer for fortsat at kunne bruge vores ydelser..