Ofte stillede spørgsmål

På denne side kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål i forhold til brugen af Frame. Hvis du ikke kan finde svaret på dit spørgsmål er du velkommen til at kontakte supporten på mail eller telefon 50 77 88 80.

Køb og betaling

Frame findes i tre pakker: Concepts, Creator og Connector. Concepts er gratis, mens du skal betale for Creator og Connector pakkerne.

Concepts giver adgang til: at oprette et ubegrænset antal af projekter . Her kan I være op til fem brugere pr. projekt. Hvis du ønsker at tilføje flere brugere, skal du opgradere til “Creator” pakken. Du opgraderer  her på betalingssiden.

På nuværende tidspunkt er Creator og Connector under fortsat udvikling. Vi giver besked, så snart de bliver tilgængelige.

Hvis du ønsker at bevare dit projekt, men ikke betale for det i flere år, kan du nedgradere det fra et Creator-projekt (som du betaler for gennem Creator-pakken) til et Concepts-projekt (som er gratis med Concepts-pakken). Det gør du her på betalingssiden. Find dit projektnummer i Frame og indtast det.

Nyt projekt

Hvis du ønsker at oprette et nyt projekt i Frame, kan du gøre det via menuen “Projekter” øverst på siden.

Hvis du ikke her har mulighed for at oprette et nyt projekt, er det fordi du ikke har rettigheder til det på den aktuelle konto. Hvis du ønsker at få din egen konto, hvor du kan oprette projekter, så kontakt os på tlf. 50 77 88 77 eller på e-mail

Når du opretter et nyt projekt, skal du vælge en skabelon. Skabelonen har relation til den valgte certificeringsordning, du ønsker at arbejde ud fra og dermed, hvilken type certificering du kan anvende på dit projekt. Når projektet er oprettet, kan du vælge, om du faktisk ønsker at anvende hele certificeringsordningen, eller blot udvælge de kriterier, som er relevant for dit projekt.

Du kan pt.  vælge disse skabeloner, der er flere på vej:

  • DGNB DK, Etageejendomme og rækkehuse, 2016
  • DGNB DK, Kontorbygninger, 2016

Når du arbejder i Frame kan du på sigt anvende alle certificeringsordninger i Danmark til dine projekter. Til en start har vi dog valgt kun at implementere DGNB, fordi DGNB er branchens norm i Danmark.

Frame er under udvikling, og flere certificeringsordninger vil blive tilgængelige løbende.

Når du er blevet inviteret til et projekt i Frame, vil det typisk betyde, at du forventes at deltage i det pågældende projekt. Du kan deltage på forskellige måder afhængigt af, hvad din rolle er i forhold til bæredygtighed i byggeprojektet. Når du bliver inviteret til et projekt, vil du typisk være såkaldt bidragsyder. Det vil sige, du skal udføre en afgrænset opgave, som uddelegeres af den ansvarlige for bæredygtigheden i byggeprojektet (bæredygtighedslederen).

Projektets steps

I Frame foreslår vi 15 steps, som dit byggeprojekt skal igennem fra start til slut Den opdeling knytter sig til  beskrivelsen af bæredygtighed, som er formuleret i det nye tillæg til ydelsesbeskrivelsen om bæredygtighed,  som læner sig op af den traditionelle faseinddeling af et byggeprojekt. Så kan dit projekt leve op til ydelsesbeskrivelsens standarder, når du bruger Frame.

I Frame foreslår vi 15 steps for dit projekt. 

Du kan dog  nemt fjerne dem . Det gør du fra projektets startside, hvor du kan vælge det enkelte step og klikke på “Fravælg”.

Det er vigtigt, at du fravælger steps, inden du går i gang – hvis du først er startet på et step, er det ikke længere muligt at fravælge det.

Så længe steppet ikke er startet, kan du til- og fravælge steps.

Nogle steps svarer præcis til faser i byggeriet, andre er kortere.

Et step i Frame består typisk af opgaver, hvor du og teamet skal definere eller udfylde score for bæredygtighedskriterier, samt udarbejde en eller flere rapporter. Et step afsluttes altid med en rapport.

Det kan enten være rapporter om projektets bæredygtighed eller om projektet generelt, som f.eks. en rådgiveraftale, der skal revideres løbende. Desuden kan du som bæredygtighedsleder tilføje egne opgaver, som du kan tildele til forskellige teams eller brugere i projektet.

Rapporterne kan have lidt forskellig karakter: I de fleste tilfælde er det staderapporter, men der er også rådgiveraftale (step0), udbudsnotat (step8), tilbudsnotat (step9), bæredygtighedsmanual (step11) og bæredygtighedsstrategiplan (step12).

Når du og teamet er færdige med alle opgaver i et step, vil det være naturligt at skifte til næste step i projektet. Det gør du fra projektets startside, hvor du kan vælge det aktive step og klikke på “Skift til næste step”.

Hvis I ikke er færdige med alle opgaver, men alligevel har behov for at gå videre til næste step, kan du godt gøre det alligevel. Så vil ufærdige opgaver fra tidligere steps stadig være tilgængelige på din opgaveliste.

Opgaver

Fra opgavelisten kan du som bæredygtighedsleder nemt oprette en ny opgave ved at klikke på “Ny opgave”. Du kan her indtaste en beskrivelse af, hvad der skal udføres og tildele den til en af de øvrige personer eller teams i projektet.

Hvis du er blevet tildelt en opgave (f.eks.at udfylde score for et bestemt underkriterium), men det ikke er dig, der skal udføre opgaven, kan du via bæredygtighedslederen tildele den til en anden bruger eller person. Det gør du ved at åbne opgaven og bruge kommentarsporet til at skrive til bæredygtighedslederen. Så kan han/hun sørge for, at opgaven lander hos rette vedkommende.

Score og kriterier

Frames koncepter er en åben standard, som kan dække alle certificeringsordninger og ikke kun DGNB. De er derfor ikke begrænset til DGNB kvaliteter, men du vil på sigt kunne tilføje dine egne kriterier eller kriterier fra andre ordninger.

Hvis du vil se, hvordan dit projekt scorer ift. DGNB, skal du vælge “DGNB”, når du vælger kriterier. Hvis du allerede har valgt kriterier, kan du ændre dit valg fra projektets startside. Når du har gjort det, kommer der en knap med “DGNB” inde under fanen “Score”. Herefter kan du altid se, hvordan projektet DGNB score ser ud ved at strykke på “DGNB” i toppen af siden under “Score” i hovedmenuen. Så vises scoren for alle kriterier som DGNB.

Ja. Når du arbejder i Frame kan du på sigt tilføje dine egne kriterier for bæredygtighed. På nuværende tidspunkt har vi dog valgt kun at anvende DGNB kriterierne, fordi DGNB er branchens norm i Danmark.

På sigt vil du få mulighed for let at tilføje dine egne kriterier i Frame. Hvis det er vigtigt for dit projekt at få tilføjet egne kriterier her og nu , kan vi hjælpe med at sætte det op for dig på præcis dit projekt – Skriv til os på e-mail for mere information.

Alle kriterier har som standard en skaleringsfaktor på 1 i Frame. Hvis man godt vil lade nogle kriterier vægte mere i sammentællingen af projektets score, kan sætte vægtningen op til 2 eller 3. Kriteriet vil derefter vægte dobbelt eller 3-dobbelt i forhold til de øvrige kriterier.

Dokumenter

For hvert step i Frame anbefaler vi, at der udarbejdes en bæredygtighedsrapport. Vi har prædefineret en rapport for hvert step i Frame, hvor der er udvalgt afsnit, som er relevante for denne rapport. Hvis det samme afsnit er skrevet i en tidligere rapport, vil det blot blive genbrugt i den rapport. Du kan tildele forskellige afsnit til projektets brugere eller teams samt sende den færdige rapport til godkendelse hos bygherren. Det hele kan styres fra Frame, så du har overblik over den samlede kommunikation.

 

Personer

Når du tilføjer brugere i Frame, kan du tilknytte dem til et team. Teams har vi prædefineret for dig, så de svarer til typiske roller i byggeriet.

Det er en god ide at bruge teams, da du kan tildele kriterier og rapportafsnit til teams i stedet for enkelte personer, og på den måde undgå flaskehalse eller ekstra-arbejde, hvis en person forlader projektet. Så kan du blot fjerne personen fra teamet og tilknytte en ny, som derfor automatisk vil overtage dette teams opgaver.

“Bæredygtighedsleder” teamet er den eller de personer, som har adgang til alt i Frame og kan styre hele projektet. De øvrige personer har kun adgang til opgaver, som bæredygtigheslederen tildeler dem.  

Du kan både oprette aktive brugere i Frame og kontaktpersoner. Kontaktpersoner er ikke brugere, men blot personer, som skal fremgå af kontaktlister, som du kan trække ud i rapporter, som du genererer fra Frame.