Er du bæredygtighedsleder?

Sådan skaber Frame værdi for dig som bæredygtighedsleder

 

Som bære­dyg­tig­heds­le­der er du projektets primære ansvarlige for bæredygtighed i projektet. Det er dit ansvar at skabe struktur, styre og dokumentere bæredygtigheden i projektet.

Det omfatter planlægning, formulering af konkrete mål og opgaver, koordinering mellem en række aktører og sikre fremdriften og formidlingen til relevante interessenter fra start til slut. Dertil kommer håndtering af de faglige input og output.

Hidtil har du skulle gøre alt dette med brug af en masse forskellige redskaber, hvoraf ingen er udviklet præcis til din rolle og derfor ikke er optimeret til at effektivisere og forbedre din arbejdsgang.

Det er Frame og det kan præcis alt det, du har brug for.


Kom i gang
Frame bæredygtighedsleder ikon

Konkrete ydelser


Frame anvender ydelsesbeskrivelsen for bæredygtighed til at konkretisere ydelserne i dit projekt.

Dokumentation


Frame giver dig en sikker, overskuelig struktur til indsamling, håndtering og lagring af dokumentation.

Et samlet redskab


Frame giver bæredygtighedslederen alle nødvendige funktioner i ét samlet digitalt værktøj.

Kommunikation


Frame giver processen en klar struktur og begreber til tydelig kommunikation samt en direkte kommunikationskanal, som kan samle al relevant korrespondance samme sted.

Valgfrihed


Frame er en åben standard, der giver frihed til at vælge hvilke kriterier for bæredygtighed, der bruges. Du kan skalere bæredygtigheden ud fra behov og ressourcer.

Certificering


Frame integrerer de anerkendte certificeringsordninger inklusiv DGNB-manualerne. Du kan gennemføre hele processen fra præcertificering til certificering med Frame.