Release v0.9.1

Carina Sandholm Release notes

Forbedringer / Nye features

 1. #2130 Som kontoadmin/bruger vil jeg redigere en person i opdateret vindue 

 2. #2465 Link til side til at downloade filer 

 3. #2450 Håndter rapport bilag 

 4. #2869 Browse kriterie dokumentation via både koncept og DGNB hierarki 

 5. #1608 Kriterie score formateres som en tabel og inkluderes i rapport 

 6. #2919 Forslag til vejledningstekst ved opgave tildeling 

 7. #2917 BDL skal kunne rette i beskrivelse af step'et 

 8. #2914 Mulighed for at template editor kan flytte rundt på snippets 


Fejlrettelser

 1. #2932 Underkriterier kan tildeles en skaleringsfaktor
 2. #2930 Graf på Score side virker ikke
 3. #2921 Invalid link når konto bruger oprettes

Øvrige


 1. CometD håndtering er blevet refaktoreret
 2. Client side URL routing er blevet refaktoreret

Release v0.9.0

Carina Sandholm Release notes

Forbedringer / Nye features

 1. Hele dokumenter siden er blevet redesignet og forbedret
 • Overblik over igangværende og lukkede rapporter 

 • Forbedret håndtering af tildeling af rapport afsnits opgaver 

 • Overblik over filer vedhæftet til kriterie dokumentationen 

 • Mulighed for at uploade og strukturere egne dokumenter 

 • Mulighed for at downloade flere filer ad gangen i en zip fil 

 1. #2875 Genintroducer visions og måltal på kriterier og underkriterier 

 2. Design af rapportforsider, inkl. Information og hvem der har godkendt rapport 


Fejlrettelser

 1. #2886 Email knap link virker ikke altid 

 2. #2891 Template editor kan ikke slette snippets hvis de har børn 

 3. #2892 Oprettelse af projekter på samme tid kan fejle 

 4. #2502 Projekt oprettelse fejler pga. name conflict 


Øvrige

 1. #2466 CKEditor skal indsætte ny type fil referencer 

 2. #1997 Rapport dele afhængige af brugervalg 

 3. #2890 Administrator skal kunne sætte bruger passwords 

 4. #2894 Finpudsning af dialog indhold på tværs 

 5. Forbedret håndtering af projekt skabeloner 


Pre-release v0.8.18

Carina Sandholm Release notes

Fejlrettelser

 1. #2837 FormValidation fejler i Edge når underkriterie score evalueres 

 2. #2510 Retrying transaktioner køres tilsyneladende med System som bruger 

 3. #2507 Problem med bruger lookup pga URL fejl 

 4. #2500 Ved tilføjelse af eksisterende bruger til konto: Emailadresse er case-sensitiv 

 5. #2504 Retrying transaktioner bliver tilsyneladende ved 

 6. #2512 Projekt kan oprettes uden template 

 7. #2511 For mange warnings i log der blot kan ignoreres 

 8. #2517 Deadlines på hovedopgaver rettes ikke til ved projekt oprettelse 

 9. #2167 PDF-rapport-filen skal navngives efter rapporten (ikke projektet) 


Øvrige

 1. #2468 Skift til ny fil download URL

 2. #1313 Flyt thumbnail generering til asynkron process

 3. #2414 Håndtering af fil versionering der kan eksporteres/importeres
 4. #2509 Skriv i log ud når email sendes

 5. #2636 Fix comments without ALH auditable aspect

 6. CMIS local id søgning

 7. #2861 Opgrader til CKEditor 4.8

Pre-release v0.8.17

Carina Sandholm Release notes

Øvrige

 1. 
#2330 Undgå unikke id'er i links
 • #2421 Use project name and local id instead of sequence id
 • #2422 Simpler client side URL
 1. #2467 Ny download fil servlet

Release v0.8.16

Carina Sandholm Release notes

Fejlrettelser

 1. #2383 Sæt default licenser til 5 brugere og Concepts pakke

 2. #2379 Gem og luk knapper i licenser view virker ikke

 3. #2417 Admin ser knappen "slet projekt" men kan ikke slette projekter.

 4. #2423 Problemer med visning af brugerliste

 5. #2428 Som admin/support kan jeg kun sætte projektroller, ikke team-medlemskab
 6. #2386 Fix adding attachments to drafts in all cases

 7. #2455 Oprettelse af ny bruger kan overskride kvote

 8. #2456 Password reset page does not work in Firefox

 9. #2458 Højre side panel skal ikke default vises
 10. #1955 Side panel virker ikke ordentligt i modal dialoger

Forbedringer / Nye features

 1. #2394 Total visions og måltal 

 2. #1542 Supporter danske komma tal 

 3. #2418 Vis altid skaleringsfaktor i Kriterievalg. Uanset om opgaven er åben eller 
afsluttet. 

 4. #2413 Som kontoadmin vil jeg se oversigt over projekters status 

 5. #2349 Design af lister
 • #2126 "Vis mere" liste 

 • #2127 Åben ved klik på række 

 1. #1708 Finpudsning af rapport layout 

 2. #2426 Support personal from email 

 3. #2430 Ændringer i licenser skal fremgå af projekthistorik 


Øvrige

 1. #2410 Refaktorering af symbolske links til kriterie definitioner og DGNB kriterier
 2. #2399 ALH created info
 3. #2184 d3 update to latest version

Release v0.8.15

Carina Sandholm Release notes

Fejlrettelser

 1. #2384 Projekter kan ikke oprettes

Release v0.8.14

Carina Sandholm Release notes

Fejlrettelser

 1. #2369 DGNB kvalitets score afrundes forkert
 2. 
#2372 Blank skærm når man følger digest link til kommentar
 3. #2346 Skabelon oprettelse kan fejle

Forbedringer / Nye features

 1. #2114 Efter oprettelse af projekt skal man blive medlem af BDL team automatisk
 2. #2113 Konto administrator skal kunne se og tilgå alle projekter

 3. #2310 Nyt felt til at tilføje bruger

 4. #2348 Forsimpling af Visions- og måltal

Release v0.8.13

Carina Sandholm Release notes

Fejlrettelser

 1. #2344 Nyt projekt kan ikke oprettes

Release v0.8.12

Carina Sandholm Release notes

Fejlrettelser

 1. #2337 Score min/maks værdi definition kan ikke ses/rettes

Release v0.8.11

Carina Sandholm Release notes

Fejlrettelser

 1. #2333 Antal brugere opdateres ikke i projektoverblikket - heller ikke efter sideskift 

 2. #2339 Sprunget over rapport opgave kan ikke lukkes 

 3. #2326 Vælg alle checkbox tager for lang tid 

 4. #2321 Checkbox check fjernes ikke efter man har tildelt kriterier

 5. #2323 Opgave edit faneblad vises ikke ordentlig når man følger link fra digest mail 

 6. #2322 Emails hedder stadig BDB i Subject 


Forbedringer / Nye features

 1. #2325 Fremhæv række i kriterie træ 

 2. #2335 Omdøb kommentarer til dialog 

 3. #2316 Tilrette styling af alle knapper