Release v0.9.1

Carina Sandholm Release notes

Forbedringer / Nye features

 1. #2130 Som kontoadmin/bruger vil jeg redigere en person i opdateret vindue 

 2. #2465 Link til side til at downloade filer 

 3. #2450 Håndter rapport bilag 

 4. #2869 Browse kriterie dokumentation via både koncept og DGNB hierarki 

 5. #1608 Kriterie score formateres som en tabel og inkluderes i rapport 

 6. #2919 Forslag til vejledningstekst ved opgave tildeling 

 7. #2917 BDL skal kunne rette i beskrivelse af step'et 

 8. #2914 Mulighed for at template editor kan flytte rundt på snippets 


Fejlrettelser

 1. #2932 Underkriterier kan tildeles en skaleringsfaktor
 2. #2930 Graf på Score side virker ikke
 3. #2921 Invalid link når konto bruger oprettes

Øvrige


 1. CometD håndtering er blevet refaktoreret
 2. Client side URL routing er blevet refaktoreret