Pre-release v0.8.17

Carina Sandholm Release notes

Øvrige

  1. 
#2330 Undgå unikke id'er i links
  • #2421 Use project name and local id instead of sequence id
  • #2422 Simpler client side URL
  1. #2467 Ny download fil servlet