Release v0.8.16

Carina Sandholm Release notes

Fejlrettelser

 1. #2383 Sæt default licenser til 5 brugere og Concepts pakke

 2. #2379 Gem og luk knapper i licenser view virker ikke

 3. #2417 Admin ser knappen "slet projekt" men kan ikke slette projekter.

 4. #2423 Problemer med visning af brugerliste

 5. #2428 Som admin/support kan jeg kun sætte projektroller, ikke team-medlemskab
 6. #2386 Fix adding attachments to drafts in all cases

 7. #2455 Oprettelse af ny bruger kan overskride kvote

 8. #2456 Password reset page does not work in Firefox

 9. #2458 Højre side panel skal ikke default vises
 10. #1955 Side panel virker ikke ordentligt i modal dialoger

Forbedringer / Nye features

 1. #2394 Total visions og måltal 

 2. #1542 Supporter danske komma tal 

 3. #2418 Vis altid skaleringsfaktor i Kriterievalg. Uanset om opgaven er åben eller 
afsluttet. 

 4. #2413 Som kontoadmin vil jeg se oversigt over projekters status 

 5. #2349 Design af lister
 • #2126 "Vis mere" liste 

 • #2127 Åben ved klik på række 

 1. #1708 Finpudsning af rapport layout 

 2. #2426 Support personal from email 

 3. #2430 Ændringer i licenser skal fremgå af projekthistorik 


Øvrige

 1. #2410 Refaktorering af symbolske links til kriterie definitioner og DGNB kriterier
 2. #2399 ALH created info
 3. #2184 d3 update to latest version