Release v0.8.14

Carina Sandholm Release notes

Fejlrettelser

  1. #2369 DGNB kvalitets score afrundes forkert
  2. 
#2372 Blank skærm når man følger digest link til kommentar
  3. #2346 Skabelon oprettelse kan fejle

Forbedringer / Nye features

  1. #2114 Efter oprettelse af projekt skal man blive medlem af BDL team automatisk
  2. #2113 Konto administrator skal kunne se og tilgå alle projekter

  3. #2310 Nyt felt til at tilføje bruger

  4. #2348 Forsimpling af Visions- og måltal