Første hold af bæredygtighedsledere — ny GBC-uddannelse

Frame Bæredygtig projektledelse Skriv en kommentar

De første otte kur­si­ster har net­op gen­nem­ført basis­ud­dan­nel­sen i bære­dyg­tig­heds­le­del­se. En helt ny uddan­nel­se for byg­ge­bran­chen, som Gre­en Buil­ding Coun­cil i Dan­mark har udvik­let i sam­ar­bej­de med BDB-Metoden.

BDB-Metoden er kur­sus­le­der på uddan­nel­sen og under­vi­ser de nye bære­dyg­tig­heds­le­de­re. Det er BDB-Metodens besty­rel­ses­for­mand, Asger Juul, længst til høj­re:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *